Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KOUPĚ ZBOŽÍ

1.1 Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující“), obchodní společností BOREKO s.r.o., se sídlem Kuřimské Jestřabí 52, 594 55 Kuřimské Jestřabí, identifikační číslo: 29261899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68972 („Prodávající“), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese https://www.svetkrmiv.cz. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

1.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, pohlaví, bydliště, e-mail, telefon), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

1.3 Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 1.2 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu Prodávajícího na výše uvedené internetové adrese) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu, služeb a slev Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.

1.5 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v článku 1.3. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

1.6 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

1.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 1.3, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

1.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

2. SLEVOVÝ PROGRAM

2.1 Shora uvedené podmínky se přiměřeně uplatní i ve vztahu k zájemcům o členství ve SLEVOVÉM PROGRAMU. Bližší podrobnosti registrace do SLEVOVÉHO PROGRAMU stanoví Podmínky Slevového programu. Dokončením registrace členové Slevoého programu potvrzují, že souhlasí s použitím výše uvedených osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení a nabídek Prodávajícího na kontaktní údaje člena Slevového programu poskytnuté v souvislosti s příslušnou registrací, zejména na jeho elektronickou adresu či telefonní kontakt (prostřednictvím SMS). Člen Slevového programu je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu může nicméně způsobit zrušení členství ve Slevovém programu i ztrátu výhod Slevového programu. Osobní údaje člena Slevového programu nebudou bez souhlasu tohoto člena poskytnuty třetí osobě, s výjimkou uvedenou v článku 1.3.