ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KOUPĚ ZBOŽÍ

1.1 Tento dokument upravuje zásady zpracování osobních údajů, poskytnutých kupujícím, který je fyzickou osobou („Kupující“), obchodní společností BOREKO s.r.o., se sídlem Kuřimské Jestřabí 52, 594 55 Kuřimské Jestřabí, identifikační číslo: 29261899, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68972 („Prodávající“), při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce („Internetový obchod“) umístěné na internetové adrese https://www.svetkrmiv.cz. Vyznačením příslušného zaškrtávacího pole v Internetovém obchodě bere Kupující na vědomí a souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek.

1.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, pohlaví, bydliště, e-mail, telefon), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

1.3 Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 1.2 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu Prodávajícího na výše uvedené internetové adrese) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu, služeb a slev Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost, nejdéle 10 let. Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.

1.5 Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v článku 1.3. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 1.2 a 1.3 nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou oprávněných zaměstnanců, obchodních zástupců a smluvních partnerů, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

1.6 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

1.7 Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 1.3, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

1.8 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

2. SLEVOVÝ PROGRAM

2.1 Shora uvedené podmínky se přiměřeně uplatní i ve vztahu k zájemcům o členství ve SLEVOVÉM systému. Bližší podrobnosti registrace do SLEVOVÉHO systému stanoví Pravidla a podmínky Slevového systému. Dokončením registrace členové Slevového systému potvrzují, že souhlasí s použitím výše uvedených osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení a nabídek Prodávajícího na kontaktní údaje člena Slevového programu poskytnuté v souvislosti s příslušnou registrací, zejména na jeho elektronickou adresu či telefonní kontakt (prostřednictvím SMS). Člen Slevového systému je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání tohoto souhlasu může nicméně způsobit zrušení členství ve Slevovém systému i ztrátu výhod Slevového systému. Osobní údaje člena Slevového systému nebudou bez souhlasu tohoto člena poskytnuty třetí osobě, s výjimkou uvedenou v článku 1.3. Osobní údaje člena Slevového systému budou zpracovávány po dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost, nejdéle však 10 let.

 

3. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti BOREKO s.r.o., IČ 29261899, Kuřimské Jestřabí 52, Kuřimské Jesřabí (dále jen „společnost BOREKO s.r.o.“ či „prodávající“), zejména pak ustanovení obchodních podmínek nazvaného Ochrana osobních údajů a byly vytvořeny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.1. Popis, co je cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost většina webových stránek po celém světě.

3.2. Jak využíváme cookies

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

3.3. Jaké druhy cookies rozlišujeme?

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Cookie je uložena pomocí skriptu, který běží na dané doméně (na té, kterou vidíte v adresním řádku prohlížeče). Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější, lépe procházejí skrze různé firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla některých prohlížečů. Toto řešení využívá například měřící systém Google Analytics.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Stejnou cookie proto lze načítat na různých místech internetu a uživatele tím sledovat napříč doménami. Toto řešení používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky našeho e-shopu mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení grafických reklamních bannerů a jiných prvků na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

3.4 Rozdělení cookies podle trvanlivosti

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

3.5. Rozdělení podle funkce, kterou jednotlivé cookie plní

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

3.6. K čemu cookies používáme?

Na našem e-shopu na webových stránkách používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • Zboží – třetí strany, dlouhodobé. Pro vyhodnocení našich kampaní na vyhledávači Zboží.cz.
 • AdForm – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní v obsahové síti a vyhodnocení jejich úspěšnosti.
 • AdWords – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich úspěšnosti.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Mailchimp/mailingový modul BS shop – třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé. Cookies využívá nástroj, kterým rozesíláme pravidelné newslettery.
 • DoubleClick – první i třetí strany, dlouhodobé. Využívá se pro tracking, konverze a remarketing.
 • Padiact – třetí strany, dlouhodobé. Tyto cookies využívá nástroj, který umožňuje návštěvníkům registrovat se do našeho newsletteru.
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé. Pro retargeting a vyhodnocení dopadu našich marketingových kampaní ve vyhledávači Seznam.cz.
 • Facebook – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení marketingových kampaní na sociální síti Facebook a vyhodnocení jejich dopadu. Využívá se tracking a koverze.
 • Heureka - třetí strany, dlouhodobé. Využití pro tracking a konverze.

Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti BOREKO s.r.o.. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

Uživatel webových stránek společnosti BOREKO s.r.o. je před návštěvou stránek www.svetkrmiv.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

Společnost BOREKO s.r.o. si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.

3.7. Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Další obecné informace k souborům cookie naleznete na stránkách Wikipedie nebo AboutCookies.org

 

4. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH MARKETINGOVÝCH A ANALYTICKÝCH SYSTÉMŮ

3.8.1 Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics?
Chcete-li zablokovat odesı́lánı́ anonymnı́ch statistik pomocı́ nástroje Google Analytics, můžete k tomu využı́t plugin poskytovaný společnostı́ Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlı́žeče.

3.8.2. Smartsupp
Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Ukládání těchto osobních údajů je za účelem zkvalitnění stránek prodávajícího, zlepšení umístění jednotlivých prvků na stránkách prodávajícího a zoptimalizování nákupního procesu na stránkách prodávajícího. Ukládání bude probíhate nejdéle na 10 let. Chcete-li zablokovat toto ukládání, navštivte tento odkaz a odhlašte se.

 

5. PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost BOREKO s.r.o.?
Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to písemně na adresu BOREKO s.r.o., IČ 29261899, Křoví 223, 594 54 Křoví.

Seznam používaných cookies:

cookie

popis

.BSCTOK

identifikace anonymního uživatele

.BSSTOK

identifikace registrovaného uživatele

ARRAffinity

vazba na server kvůli load balanceru

1P_JAR

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

6c046e19abae502b6c47ff83a8eb4d8727f7dd4e

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

APISID

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

CONSENT

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

__gfp_64b

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

__utmz

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

_ga

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

_gat_UA-8311255-4

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

_gid

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

a98e53615d37a31cc52f76d8ef02a22318bae5df

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

aam_last

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

act

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

c_user

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

datr

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

dd898f14bdc9dab95346cf7057db6ffdb10ba1c8

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

fr

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

h_alco

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

heureka_s

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

heureka_uz

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

splittercookie

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod

userScore

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

xs

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.