Prohlášení o používání cookies

Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti BOREKO s.r.o., IČ 29261899, Kuřimské Jestřabí 52, Kuřimské Jesřabí (dále jen „společnost BOREKO s.r.o.“ či „prodávající“), zejména pak ustanovení obchodních podmínek nazvaného Ochrana osobních údajů a byly vytvořeny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost většina webových stránek po celém světě.

 

Jak využíváme cookies

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak uživatele trackovat. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

 

Jaké druhy cookies rozlišujeme?

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Cookie je uložena pomocí skriptu, který běží na dané doméně (na té, kterou vidíte v adresním řádku prohlížeče). Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější, lépe procházejí skrze různé firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla některých prohlížečů. Toto řešení využívá například měřící systém Google Analytics.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Stejnou cookie proto lze načítat na různých místech internetu a uživatele tím sledovat napříč doménami. Toto řešení používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky našeho e-shopu mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení grafických reklamních bannerů a jiných prvků na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

 

 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče. 
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 

K čemu cookies používáme?

Na našem e-shopu na webových stránkách používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 • Zboží – třetí strany, dlouhodobé. Pro vyhodnocení našich kampaní na vyhledávači Zboží.cz.
 • AdWords – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich úspěšnosti. 
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. 
 • Mailkit/mailingový modul BS shop – třetí strany, krátkodobé i dlouhodobé. Cookies využívá nástroj, kterým rozesíláme pravidelné newslettery. 
 • Padiact – třetí strany, dlouhodobé. Tyto cookies využívá nástroj, který umožňuje návštěvníkům registrovat se do našeho newsletteru. 
 • Sklik – třetí strany, dlouhodobé. Pro retargeting a vyhodnocení dopadu našich marketingových kampaní ve vyhledávači Seznam.cz. 
 • Facebook – třetí strany, dlouhodobé. Pro lepší cílení marketingových kampaní na sociální síti Facebook a vyhodnocení jejich dopadu. Využívá se tracking a koverze. 
 • Heureka - třetí strany, dlouhodobé. Využití pro tracking a konverze.

 

Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti BOREKO s.r.o.. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Kupující prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas kupující poskytuje až do doby jeho odvolání.

Uživatel webových stránek společnosti BOREKO s.r.o. je před návštěvou stránek www.svetkrmiv.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat, i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

Společnost BOREKO s.r.o. si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen těm kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies do jejich koncového zařízení.

 

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Další obecné informace k souborům cookie naleznete na stránkách Wikipedie nebo AboutCookies.org

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics?

Chcete-li zablokovat odesı́lánı́ anonymnı́ch statistik pomocı́ nástroje Google Analytics, můžete k tomu využı́t plugin poskytovaný společnostı́ Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlı́žeče.

 

 

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má společnost BOREKO s.r.o.?
Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?

Ano, stačí, když se na naši společnost obrátíte s jakýmkoliv dotazem či požadavkem, a to buď prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách naší společnosti nebo e-mailem nebo telefonicky na čísle +420776860970, popřípadě písemně na adresu viz sekce Kontakty.

 

 Seznam používaných cookies:

cookie

popis 

.BSCTOK

identifikace anonymního uživatele

.BSSTOK

identifikace registrovaného uživatele

ARRAffinity

vazba na server kvůli load balanceru

1P_JAR

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

6c046e19abae502b6c47ff83a8eb4d8727f7dd4e

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

APISID

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

CONSENT

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

__gfp_64b

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

__utmz

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

_ga

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

_gat_UA-8311255-4

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

_gid

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

a98e53615d37a31cc52f76d8ef02a22318bae5df

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

aam_last

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

act

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

c_user

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

datr

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

dd898f14bdc9dab95346cf7057db6ffdb10ba1c8

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

fr

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

h_alco

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

heureka_s

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

heureka_uz

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

splittercookie

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod

userScore

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

xs

cookie třetí strany google/heureka/facebook/apod.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Náš e-shop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení